logo

WhatsApp İletişim

 

Fikrî ve Sınaî Mülkiyet

Fikrî ve sınaî haklar, ülkemizde gün geçtikte önemi artmakta olan bir alandır ve müvekkillerin bu doğrultuda ihtiyaçları da bu öneme binaen her geçen gün farklılaşmaktadır.

Türk Patent Enstitüsü, Avrupa Patent Enstitüsü nezdinde doğrudan yapılan her türlü işlem ile Dünya Ticaret Örgütü kapsamında yürürlükte olan uluslararası konvansiyonlar kapsamında yapılan dolaylı işlemler konusunda hizmet sunmaktadır.

Fikrî ve sınaî mülkiyet hukuku departmanımız, telif hakları, patent hakları, marka, endüstriyel tasarımlar, haksız rekabet, paralel ithalat, ticarî sırların korunması ve alan adı uyuşmazlıkları da dahil olmak üzere fikrî ve sınaî mülkiyet hukukunun her alanında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Departmanımız ulusal ve uluslararası düzenlemelere hakim olup, hukukî hizmetleri ile yerli yabancı birçok şirkete fikrî ve sınaî mülkiyet vekilliği hizmetleri sağlamaktadır.