logo

WhatsApp İletişim

 

Av. Dr. Fatih Serbest (LLM, Ph.D., FCIArb)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi alan Fatih Serbest, avukatlık stajını Bakırköy’de Engin Hukuk Bürosu’nda tamamlamıştır. Avukatlık mesleğine 2004 yılında İstanbul’da ekibiyle kurduğu kendi ofisinde faaliyet göstererek başlamıştır.

2005 yılında Hukuk İngilizcesi eğitimi için İngiltere’ye giden Avukat Fatih Serbest Cambridge English: Legal (ILEC) sınavını başarıyla geçmiştir. 2006 yılında IELTS sınavından 8 genel sonucu alarak Essex Üniversite’nde Chevening bursuyla Milletlerarası Ticaret Hukuku alanında tezli yüksek lisans okumaya hak kazanmıştır.   

2007 yılında yüksek lisans tezini AB ve ABD 'de mal satım ve akreditif sözleşmelerine uygulanacak hukuk alanında yazan Avukat Fatih Serbest, bu çalışması ile hem LLM sahibi olmuş hem de Milletlerarası Özel Hukuk alanında ilk çalışmasını yapmıştır.

2008 yılında İngiltere Hükümeti bursuyla King’s College London Hukuk Fakültesi’nde Milletlerarası Tahkim alanında doktora yapmaya hak kazanmıştır. 2013 yılında uluslararası ticarî uyuşmazlıkların çözümünde hızlandırılmış tahkim prosedürlerinin daha geniş bir şekilde uygulanma alanı olup olmadığı üzerine yaptığı çalışma ve yazdığı tez ile hukuk doktoru unvanı almıştır.

Brunel Üniversitesi, Queen Mary Üniversitesi ve Chatham House gibi kuruluşlarda akademik çalışmalar yürüten Av. Dr. Fatih Serbest 2009 yılında Londra’da açtığı hukuk ofisiyle milletlerarası tahkim, doğrudan yabancı yatırım hukuku, şirket birleşme ve satın alma faaliyetleri ve milletlerarası mal satım hukuku alanlarında avukatlık ve hukukî danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Avukat Doktor Fatih Serbest İstanbul’da kurduğu avukatlık bürosu ve ekibi ile Milletlerarası Özel Hukuk, Milletlerarası Tahkim, Uluslararası Ticaret Hukuku, Milletlerarası Mal Satım Hukuku, Yabancı Yatırım Hukuku, İcra Hukuku, Aile Hukuku, Tazminat ve Sorumluluk Hukuku, Miras Hukuku, İş Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti yürütmektedir. 

Çifte İngiliz ve Türk vatandaşıdır. Ana dil seviyesinde İngilizce ve Türkçe ile ileri derecede Arapça bilmektedir.

Serbest Hukuk, hukukun üstünlüğünün ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, avukat-müvekkil arasında temel meslekî ilkelere hassasiyet göstermektedir. 

Hukuk Büromuzun Avukatlık Meslek İlkeleri şöyledir: 

Gizlilik ve Meslekî Sır: "Sır saklama ve gizlilik" avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri meslekî sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. 

Şeffaflık: Avukat, meslekî faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukukî görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekâletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Bağımsızlık: Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında "bağımsızlık" etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini meslekî faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.