logo

WhatsApp İletişim

 

Milletlerarası Tahkim

İstanbul ve Londra'da hizmet veren hukuk büromuzun milletlerarası ticarî ve yatırım uyuşmazlıkları tahkim alanında birikim ve tecrübesi oldukça fazladır.

Serbest Hukuk, yerli veya yabancı müvekkillerine milletlerarası tahkim ile ilgili avukatlık ve hakemlik hizmetleri sağlamaktadır.

Milletlerarası tahkim departmanımız son yıllarda birçok tahkim yargılamasına tahkim avukatı olarak hukukî hizmet sağlamıştır. Uygulamamız tüm uluslararası tahkim biçimlerini kapsamaktadır. Avukatlarımız Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Amerikan Tahkim Derneği (AAA), Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA), Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi (ICSID), Viyana Uluslararası Tahkim Merkezi (VIAC) kapsamındaki birçok uyuşmazlığa hukukî danışmanlık ve hizmet sağlamış olup, ayrıca kurumsal tahkim ve ad hoc tahkimlerin diğer biçimleri konusunda da geniş deneyime sahiptir.

Milletlerarası tahkim departmanımız, önde gelen tüm kurumsal kurallar ve ulusal yasalar çerçevesinde kapsamlı bir bilgi ve belge veritabanına sahiptir. Bu veritabanı hem usul hem esas için örnek ibrazlar, içtihatlar ve araştırma materyallerinden oluşur. Avukatlarımız tahkim alanının her sürecinde geniş deneyime sahiptirler.

Uygun durumlarda, avukatlarımız uluslararası uyuşmazlık çözümü konularında hakem, arabulucu ve uzman tanık olarak görev yapmaktadır.

Hukuk büromuz tarafından ihtisas edilmiş olan tahkime özgü davalar ve hukukî yardımlar aşağıda sıralanmıştır. Serbest Hukuk olarak uzman kadro ve tecrübemiz ile özellikle Türkiye, İngiltere ve Almanya'da yaşayan müvekillerimiz için tarafımızca milletlerarası tahkim alanındaki aşağıda bulunan dava ve işlere bakılmaktadır.

  • Milletlerarası Ticarî Tahkim
  • Yatırım Uyuşmazlığı Tahkimi
  • Deniz Hukuku Tahkimi
  • İç Tahkim
  • Tahkim Öncesi Arabuluculuk Süreçleri
  • Tahkim Öncesi İhtiyatî Tedbir Alınması
  • Tahkim Şartı Hazırlanması
  • Hakem Kararlarının İptali 
  • Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi