logo

WhatsApp İletişim

 

Miras Hukuku

Miras Hukuku, gerçek kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı mal varlığının kimlere ne şekilde geçeceğini konu almaktadır.

Uluslararası özel hukuk alanındaki uzmanlığı ile yerli ve yabancı müvekkillerinin Miras Hukuku'ndan kaynaklanan tüm uyuşmazlıkları, iş ve işlemleri ile ilgilenmekte ve pratik çözümler üretmekteyiz.

Miras Hukuku alanında sağladığımız hukukî hizmetlerinden bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar
 • Miras sözleşmesi
 • Vasiyetname
 • Ölüme bağlı tasarruflar
 • Tereke
 • Muris muvazaası, muris muvazaası nedeniyle tasarrufun iptali
 • Mirasın reddi, mirasın reddinin iptali
 • Saklı pay, saklı paya tecavüz eden tasarrufun tenkisi
 • Miras sebebiyle istihkak
 • Miras sözleşmesinin iptali
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Miras payı oranında ecrimisil
 • Terekenin borca batık olması nedeniyle mirasın reddi
 • Tenkis
 • Denkleştirme
 • Ortaklığın giderilmesi
 • Terekenin tespiti
 • Miras ortaklığına atanacak temsilci
 • Miras ortaklığının müşterek mülkiyete dönüştürülmesi
 • Mirasçılıktan çıkarma, mirasçılıktan çıkarmanın iptali
 • Mirasçı atama, Yedek, art mirasçı atama
 • Alacaklılara karşı sorumluluk
 • Mirası reddeden mirasçıların sorumluluğu

Türkiye ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın tüm ülkelerinde hizmet vermeyi ve adaleti sağlamayı bilinç edinmiş hukuk büromuz; yabancı unsurulu miras hukukuna ilişkin bilgi ve tecrübesi ile müvekkilerine hukukî destek sağlamaktadır.