logo

WhatsApp İletişim

 

İş Hukuku

Bireysel ve toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku,  göç hukuku alanlarında müvekkillere gerçekçi ve pratik çözümler sunmaktayız. 

Departmanımız, işçi-işveren arası ilişkilerden doğan, bireysel ve kolektif iş hukukuna dair her türlü uyuşmazlığın çözümünde iş ve dava takibi süreçleri büyük bir hassasiyetle yürütmektedir. İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, sona erdirilmesi, toplu sözleşmeler sürecinde hukukî destek verilmesi, üst düzey yöneticilere yönelik anlaşmalı fesih süreçlerinin yönetilmesi, yasal değişiklikler ışığında gerekli güncelleme ve bilgilendirmenin yapılması gibi birçok konuda hizmet vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile Toplu İş Hukuku alanlarında sağladığımız hukukî hizmetlerinden bir kısmı aşağıdaki gibidir:

İşverenin Menfaatlerinin Korunması
Menfi Taahhütler; Rekabet Etmeme ve Teklif Götürmeme Taahhütnamesi
Gizlilik Bilgilerinin ve Ticarî Sırların Korunması
Cezaî Şart Düzenlemeleri
Şirketin İç Yönerge ve Politikalarının Hazırlanması
Çalışanların Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin Korunması
Karmaşık Yeniden Yapılandırma
Toplu İşten Çıkarma Projesinin Planlaması
Yıllık İzin, Mazeret İzni ve Diğer İzin Uygulamalarının Düzenlenmesi
İşyeri Devri ve İş Sözleşmelerinin Devri
Hukuka Uygunluk Denetimi
Çeşitlilik, Ayrımcılık ve Etik
Ülkelerarası Birleşme & Devralmalar, Ayrılma ve İş Devir Projeleri
Alt Yüklenici ve Geçici İstihdam İlişkileri
Olay Bildirme
İş Sağlığı ve Emniyeti
Toplu Pazarlık Görüşmeler
Sendikaların Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisine İtiraz Sürecinin Yürütülmesi
Grevlerin Durdurulması
Sosyal Güvenlik Hukuku ile İlgili Süreçler
Göçmenlik Konuları, Çalışma ve Oturma İzinleri, Vizeler
Çalışan Hisse Opsiyonları
İkramiye, Prim Ödemeleri ve Diğer Sosyal Haklar
İş Davalarının Takip Edilmesi