logo

WhatsApp İletişim

 

Birleşme ve Devralmalar

Şirketlerin amaçlarına ulaşmak için birleşme ve devralma sürecine verdikleri önem doğrultusunda müvekkillerimize hukukî destek sağlamaktayız.

Bu doğrultuda büromuz iç ve dış yatırımcıların şirket satın almaları ve birleşmeleri konularında müvekkillerine finansal, stratejik, operasyonel ve diğer hedeflerini analiz edip ihtiyaç duydukları hukukî desteği sunmaktadır.

Yatırımcılar, teknoloji, finansal hizmetler, iletişim ve diğer birçok sektördeki liderler hukukî danışmanlık için büromuza yönelmektedir. Birleşme ve devralma departmanımızın deneyimleri, kamu-kamu birleşme ve devralma işlemlerinden finansal sponsor destekli özel şirketlerin alım-satımına kadar uzanmaktadır.

Varlık satışı, hisse ve pay satışı, tersine hisse işlemleri, ön alım hakkı kullanımları, satış vaadi işlemleri ve opsiyonların kullanılması, kaldıraçlı hisse alımı işlemleri, çalışan hisse opsiyonlarına ilişkin işlemler, melek ve girişim sermayesi yatırımları, stratejik ortaklıklar ve ortak girişimler ve benzeri çok çeşitli yatırım işlemleri konularında hukukî danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ayrıca müvekkillerimize sermaye yatırımı kabulü, borçlandırma ve tahvil işlemleri ile finansman desteği sağlanması gibi konularda da hizmet sunmaktayız.

Ayrıca ekibimiz, müvekkillerimizin birleşme ve devralmalarda çözüm önerilerinin müzakeresi, rekabet kurulundan gerekli izinlerin alınması, kartel ve hâkim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında temsil edilmesi, birleşme ve devralma işlemlerine yönelik bildirimlerin yapılması ve rekabet hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmetleri sunulması kapsamında bilgi ve birikime sahiptir. Departmanımız ayrıca, uyum kontrolü konularında da danışmanlık sağlamaktadır.