logo

WhatsApp İletişim

 

Aile Hukuku

İstanbul ve Londra şehirlerinde hizmet veren hukuk büromuzun ailevî sorunlar ve aile hukuku kapsamında birikim ve tecrübesi oldukça fazladır.

Serbest Hukuk Bürosu yerli ve yabancı müvekkillere aile ve çocuk hukuku ile ilgili hukukî danışmanlık hizmeti vermektedir.

Müvekkillerimiz ile aramızda  bulunan güven ilişkisi son derece önemli ve değerlidir. Nitekim söz konusu alan ailesel sorunları barındırması itibariyle son derece özgün ve özeldir. Başta boşanma davaları olmak üzere aile hukukundan kaynaklanan davalar oldukça zor ve teknik bilgi istemektedir. Ancak avukatlık büromuzun önceliği uzlaşma ile çözüm bulmakla beraber neticesi sizleri yıpratacak durumları bertaraf etmektir. Ailesel geçimsizlikler nedeniyle bir çocuğun üstün yararı zarar görebilmektedir.  Özellikle İstanbul ili gibi büyük illerde ailesel sorunların hızlıca çözüme kavuşması, çocuğun üstün yararı için de oldukça önemlidir. Çevresel, etnik, kültürel ve ekonomik beklenti ve farklılıklar boşanma aşamasında daha da ön plana çıkmaktadır. Serbest Hukuk Bürosu tüm müvekkillerine Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Medeni Kanun  ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine, özel yaşama dikkat ederek hazırlıklı ve özenli bir çalışma yürütmektedir.

Hukuk büromuz tarafından ihtisas edilmiş olan Aile Hukukuna özgü davalar ve hukukî yardımlar aşağıda sıralanmıştır. Serbest Hukuk olarak uzman kadro ve tecrübemiz ile özellikle Türkiye, İngiltere ve Almanya'da yaşayan müvekillerimize tarafımızca Aile Hukuku alanındaki aşağıdaki dava ve işlere bakılmaktadır.

 • Aile Konutu Şerhi Konulması, Terkini, Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi
 • Aile Mallarının Korunması
 • Ana Baba Rızası Arama
 • Babalık Davaları (Kurulan Soybağına İtiraz ve İptal, Soybağının Reddi, Tanıma Beyanının Tespiti, Tanımanın İptali)
 • Boşanma 
 • Boşanmadan Sonra Açılan Katkı Payı ve Tazminat
 • Çocuk Mallarının Korunması
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
 • Evlat Edinme
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
 • Evlenmenin Butlanı
 • Evlenmenin İptali (Mutlak - Nispî Butlan Sebebiyle)
 • Evlenmeye İzin
 • Evlilik Birliğine Hâkimin Müdahalesi
 • Kayyum Atanması
 • Kişisel Eşyanın İadesi
 • Koruma Kararının Kaldırılması
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar 
 • Nafaka (Katılım Nafakası), (Nafakanın Artırımı - Azaltılması - Kaldırılması), (Tedbir Nafakası), (Yardım Nafakası), (Yoksulluk Nafakası)
 • Nişan Bozulması
 • Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi), (Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddî ve Manevî Tazminat), (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat ve Hediyelerin Geri Verilmesi)
 • Aile Hukuku Velayet Davaları
 • Uluslararası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı
 • Velayet
 • Vesayet 
 • Yargılanmanın Yenilenmesi
 • 6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı