logo

WhatsApp İletişim

 

Şirketler Hukuku

Büromuzun sunduğu hizmetler, yerli ve yabancı şirketlere şirket ana sözleşmelerinin hazırlanmasından, şirketin sona erme ve tasfiye sürecine kadar olan tüm aşamaları kapsar.

Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku Ekibi; müvekkillerine günlük ve özel çeşitli kurumsal konularda hukukî danışmanlık hizmeti sunmak üzere kapsamlı bir deneyim ve uzman hukuk bilgisine sahiptir. Ekipte özel olarak görev almış olan avukatlar, kurumsal danışmanlık ve yönetimle ilgili her türlü hukukî konuda müvekkillerle sık ve yoğun bir iş birliği içinde olup her müvekkil özelinde ticarî ve hukukî gereksinimleri gözeterek şirketlere alternatif çözüm önerileriyle hukukî bilgilendirme yapmaktadır.

Türkiye'de ve İngiltere'de faaliyet gösteren pek çok anonim şirketin, limited şirketin, şubelerinin, irtibat bürolarının kurulması; yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırımı ile azaltımı gibi süreçler Şirketler Hukuku kapsamında yürütülmektedir.