logo

WhatsApp İletişim

 

Seri Tahkim Kuralları - Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıklarda Teşvik Edilmeli midir?

Seri Tahkim Kuralları, Uzak Doğu'da oldukça sık kullanılmaktadır. Hemen hemen tüm tahkim merkezleri bu bölgede seri tahkim kuralları hizmeti sağlamaktadır.  Bazıları, ACICA ve KLRCA gibi, ticarî bir uyuşmazlığın taraflarına ayrı olarak oluşturulan seri tahkim kurallarına başvurmalarına imkan sağlamaktadır. Diğerleri, tıpkı CIETAC, SIAC ve HKIAC, kendi kurumsal tahkim merkezleri kurallarının içerisinde uygun bir bölümde seri tahkim usullerini düzenlemektedir.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen "İpek Yolu Canlanıyor: Türk-Çin Hukuk Zirvesi" sunduğum çalışmanın tam metnine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

Seri Tahkim Kuralları - Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklarda Teşvik Edilmeli midir?