logo

WhatsApp İletişim

 

Arabuluculuk Hizmeti

Uyuşmazlığın hangi aşamasında olursanız olun sizlere arabulucu olabiliriz

ARABULUCULUK İLE ANLAŞMAZLIKLARIN DAHA İLERİYE TAŞINMASINI ÖNLEYİN, İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİMİ YENİDEN SAĞLAYIN

İlk gerginlik belirtilerinden, tam kapsamlı anlaşmazlıklara, toksik ekiplere ve soruşturma sonrası hasar ve tazminat taleplerine kadar tüm çatışma ve uyuşmazlık düzeylerini yönetmenize yardımcı olabiliriz.

Anlaşmazlığın içeriği, nedeni veya niteliği ne olursa olsun, bağımsız ve tarafsız uzman arabulucularımız tarafların iletişimi yeniden kurmasına, sakin, eşit diyalog için gereken güvenin ve güvenliğin sağlamasına yardımcı olurlar. Bu sayede, tarafların çatışmanın çözümü konusunda daha büyük bir karşılıklı anlayışa doğru ilerlemesine ve farklılıkları çözme konusunda kalıcı bir yetenek sağlamasına yardımcı oluruz.

Arb. Dr. Fatih Serbest Adalet Bakanlığı Arabuculuk Daire Başkanlığı tarafından tutulan Arabuluculuk Siciline 35995 sicil numarası ile kayıtlı bir Arabulucudur.

Arabuluculuk, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği ve icra edilebilir özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde mümkündür. Arabuluculukta taraflar aralarındaki hukukî ihtilafı tarafsız ve bağımsız bir uzman kişi (arabulucu) yönetiminde müzakere ederek kendileri çözüme ulaştırırlar. Arabuluculuk faaliyeti karşılığında arabulucu arabuluculuk asgari ücret tarifesi uyarınca ücrete hak kazanır. Arabuluculuk ücreti aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında eşit olarak ödenir.

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan alternatif bir çözüm yöntemidir. Ülkemizde de arabuluculuk, 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile "alternatif bir çözüm yöntemi olarak" uygulanmaya başlamıştır. 6325 sayılı Kanunla yeni bir serbest meslek ihdas edilmiş ve arabuluculuk mesleğini icra edecek kişilere "arabulucu" unvanını kullanma yetkisi tanınmıştır.